ਟੇਪਰ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ

  • Taper roller bearing (Metric)

    ਟੇਪਰ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ)

    ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਪਰਡ ਰੇਸਵੇਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਅਰਿੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ structਾਂਚਾਗਤ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰੋ, ਡਬਲ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਤਾਰ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਰੋਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.

  • Taper roller bearing (Inch)

    ਟੇਪਰ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ (ਇੰਚ)

    ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਪਰਡ ਰੇਸਵੇਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਅਰਿੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ structਾਂਚਾਗਤ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰੋ, ਡਬਲ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਤਾਰ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਰੋਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.